Koparki Lubin - rodzaje sprzętu i charakterystyka.

Koparki to bardzo powszechnie stosowane maszyny, wykorzystywane w budownictwie i innych dziedzinach inżynierii lądowej. Obecnie dostępne jest kilka rodzajów koparek, które znajdują zastosowanie w różnego rodzaju pracach bazujących na wykonaniu robót ziemnych.

koparki lubin na zboczu podczas prac w piachu

Poszczególne koparki różną się kształtem, rozmiarem i funkcjonalnością, jednak są wykorzystywane do tego samego celu. Jakie są rodzaje koparek i do prac, w jakich warunkach się nadają?

Rodzaje koparek 

W ofercie koparek dostępne są zarówno mniejsze koparki do prac w pobliżu budynków, jak i większe maszyny przeznaczone do ciężkich wykopów na dużą skalę. 


Koparka przedsiębierna - zaprojektowane do prac na poziomie dna wykopu. Wykonują wykopy o dużych objętościach. Współpracują z pojazdami, które transportują urobek. Koparki tego typu mogą pracować na gruntach kategorii od I do IV. Pojemności łyżek stosowanych w tych maszynach to:


- 0.25 m³,
- 0.5 m³,
- 0.6 m³,
- 1.2 m³. 

Koparka podsiębierna pracuje na górnej części wykopu, nie pracuje na jego dnie. W zakresie prac jest wykonanie wykopów pod budowle i inne wykopy liniowe, w miejscach, niemożliwe jest wprowadzenie koparki na dno wykopu lub powierzchnia działki jest niewielka. 


Koparka chwytakowa - tego typu koparki pracują często na terenach mocno nawodnionych. Wydobywają grunt, pogłębiają kanały i koryta rzek. Są stosowane do kopania głębokich, ale wąskich wykopów (np. otwory studzienne lub wykopy pod filary mostów). Na ich wyposażeniu jest samoczynnie otwierający się i zamykający chwytak, który jest zawieszony na linach i zagłębia się w grunt pod własnym ciężarem. Zasięg chwytaka dochodzi nawet do 20m, a jego pojemność nie przekracza nawet 1m³.


Koparka zbierakowa - wykop jest wykonywany przez zbierak wleczony na linie na gruntach łatwo oddzielających się pod działaniem własnego ciężaru i naciągu liny. Wykonuje wszystkie rodzaje wykopów. Pojemność zbieraka może wynosić nawet do 2.0 m³, a zasięg ramienia koparki do 20.0 m. 


Minikoparki są wykorzystywane zdecydowanie częściej od zwykłych, ciężkich i bardzo dużych maszyn. Ich rozmiar pozwala na wykorzystanie w niewielkich przestrzeniach, do prac wymagających dużej dokładności. 

Rodzaj podwozia w koparkach

Najpopularniejszymi koparkami są te wykorzystujące podwozie gąsienicowe. Jednak z myślą o zwiększeniu możliwości maszyn, producenci stosują także inne rodzaje podwozia do koparek:


- kołowe, 
- gąsienicowe,
- koparki kroczące (świetne do prac na skarpach i stromych zboczach, przy regulacji kanałów i rzek, melioracji, koszeniu skarp i nabrzeży),
- koparki umieszczone na innym środku transportu (np. na samochodzie, wagonie kolejowym czy specjalnej platformie na wodzie),
- koparki ustawione na dwukołowej przyczepie, pozbawione własnego napędu jazdy. 

Napęd i rodzaj sterowania koparkami 

Rodzaje silników, które napędzają koparki:


- silnik elektryczny (jedno- lub wielosilnikowy),
- silnik spalinowy,
- napęd spalinowo-elektryczny, w którym źródłem napędu jest silnik spalinowy napędzający generator elektryczny.

Rodzaj sterowania koparek:

- elektryczny,
- hydrauliczny, 
- pneumatyczny,
- mechaniczny. 

Wynajem koparki Lubin - sprzęt do Twojej dyspozycji

Firma TransMaćków oferuje wynajem koparki wraz z wykwalifikowaną obsługą operatorską - dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, które zajmują się wszelkiego rodzaju pracami ziemnymi i potrzebują dodatkowego wsparcia floty.